برای مشاهده و دانلود اطلاعات دستگاه ها  ، بر روی لینک هر کدام کلیک نمایید:

RoyeshgarDownloadاطلاعات دستگاه های خشک کن صنعتی رویشگر

RoyeshgarDownloadاطلاعات دستگاه های خشک کن نیمه صنعتی رویشگر

RoyeshgarDownloadاطلاعات دستگاه های جوانه  ساز رویشگر

RoyeshgarDownloadاطلاعات دستگاه های علوفه رویشگر

RoyeshgarDownloadمیزان مصرف دستگاه های رویشگر


برای مشاهده و دانلود  مقالات فارسی ، بر روی لینک هر کدام کلیک نمایید:

RoyeshgarDownloadدومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن    

RoyeshgarDownloadاولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای                     

RoyeshgarDownloadکشت هیدروپونیک و نقش آن در توسعه پایدار                             

RoyeshgarDownloadهیدروپونیک: تحولی در صنعت دامپروری

RoyeshgarDownloadتولید علوفه جو به روش هیدروپونیک

RoyeshgarDownloadتولید علوفه سبز به روش هیدروپونیک

RoyeshgarDownloadمزایای تغذیه دام ها با غلات جوانه زده به روش هیدروپونیک


برای مشاهده و دانلود  مقالات انگلیسی ، بر روی لینک هر کدام کلیک نمایید:

RoyeshgarDownloadخشک کردن مواد غذایی(انگلیسی)

RoyeshgarDownloadتولید علوفه سبز و راندمان استفاده از آب در سیستم کشت هیدروپونیک(انگلیسی)

RoyeshgarDownloadبررسی تولید علوفه هیدروپونیک برای گاو گوشتی(انگلیسی)

RoyeshgarDownloadبررسی رفاه دام و تولید شیر  بٌز های تغذیه شده با بذر های تولید شده با سیستم هیدروپونیک(انگلیسی)