آدرس: اصفهان،بلوار دانشگاه صنعتی،شهرک علمی و تحقیقاتی،ساختمان فن آفرینی۲،واحد ۲۳۲ –    کدپستی: ۸۳۱۸۶-۸۴۱۵۶   (برای یافتن مکان دقیق شرکت اینجا را کلیک نمایید)


 تلفن همراه مدیر فروش: ۱۱۹۰ ۷۶۶ ۰۹۱۲    تلفن همراه مدیر فنی و پشتیبانی: ۷۶۱۶ ۶۸۱ ۰۹۱۳    تلفن همراه مدیر برندینگ،تحقیق و توسعه: ۳۶۲۸ ۴۱۲ ۰۹۱۳


تلفن دفتر مرکزیدفتر مرکزی: ۵۰-۳۳۹۳۲۱۴۹ (۰۳۱)         11  ایمیل: Info@Royeshgar.com         کانال تلگرام رویشگر کانال تلگرام: Royeshgar@