آدرس: اصفهان،بلوار دانشگاه صنعتی،شهرک علمی و تحقیقاتی،ساختمان فن آفرینی۲،واحد ۳۴۵ –  کدپستی: ۸۳۱۹۶-۸۴۱۵۶   


تلفن دفتر مرکزیدفتر مرکزی: ۳۳۹۳۲۱۴۹ (۰۳۱)   تلفن دفتر مرکزی کارشناسان فروش: ۳۳۹۳۲۱۵۰ (۰۳۱)   تلفن دفتر مرکزیامور مشتریان: ۳۳۹۳۱۳۸۷ (۰۳۱)

تلفن دفتر مرکزیمشاوره رایگان:  ۳۳۹۳۱۳۸۸ (۰۳۱) تلفن دفتر مرکزیکارشناسان پشتیبانی:  ۳۳۹۳۱۳۸۹ (۰۳۱)


تلفن همراه مدیر فروش: ۱۱۹۰ ۷۶۶ ۰۹۱۲    تلفن همراه مدیر فنی و پشتیبانی: ۷۶۱۶ ۶۸۱ ۰۹۱۳    تلفن همراه مدیر برندینگ،تحقیق و توسعه: ۳۶۲۸ ۴۱۲ ۰۹۱۳


11 وبسایت: www.royeshgar.com    11  پست الکترونیک: Info@Royeshgar.com   کانال تلگرام رویشگر کانال تلگرام: Royeshgar@


ساعات کار دفتر مرکزی: شنبه تا پنجشنبه: ۹:۰۰ الی ۱۸:۰۰ و جمعه: ۱۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰


                     

 (برای یافتن مکان دقیق شرکت اینجا را کلیک نمایید)